mestské opevnenie

Ďurišová, Marcela; Kűrthy, Ľuboš; Pristáš, Martin. Pamiatkový výskum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach
Gregorová, Jana; Chovancová, Lýdia; Ondrejková, Zuzana; Škrinárová, Alexandra. Obnova torz architektúry ako špecializovaná architektonická disciplína