mining town

Pícka, Jan; Hůrková, Jindra; Schneiderwinklová, Pavlína. Odpadní jímky z Kašperských hor