efektivní motivace

Stránská, Zdenka; Blažková, Helena. Motivace žáků k učení