online education

Kalmárová, Kristýna; Černý, Michal; Mazáčová, Pavlína; Martonová, Monika. Možnosti využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání
Švaříček, Roman; Straková, Jana; Brom, Cyril; Greger, David; Hannemann, Tereza; Lukavský, Jiří. Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol