domácí vzdělávání

Machovcová, Kateřina; Beláňová, Andrea; Kostelecká, Yvona; McCabe, Marta. Rodičovské vnímání dětských potřeb a rozhodnutí vzdělávat doma
Kostelecká, Yvona. Doma, nebo ve škole?