Digitální knihovna Filozofické fakulty MU
Plné texty časopisů, sborníků a monografií od roku 1923 do současnosti

Statistiky

29441 článků
756 monografií
54 časopisů

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (DK FF MU) zpřístupňuje výsledky akademického bádání v podobě časopisů, sborníků a monografií. Databáze je průběžně doplňována o nově publikované dokumenty a pravidelně udržována. Většina dokumentů je přístupná volně v plném textu a lze je prohlížet i vyhledávat podle různých kritérií. Plné texty je možné dále využívat v souladu s licencemi. Podrobněji obsah i strukturu databáze přibližují sekce O projektu a Nápověda. Jakékoli připomínky a názory k DK FF MU jsou vítány.