Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 66

Article
Srba, Bořivoj. Slovo úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 5–8.

Article
Voráč, Jiří. Divadlo a disent : příspěvek k dějinám české divadelní opozice (1970-1989). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 23–46.

Article
[Oprava údaje autorství v Dějinách českého divadla sv. IV.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 170.

Article
Blažejovský, Jaromír. Spirituální film mezi racionalitou a vírou : poznámky k metodě studia díla Andreje Tarkovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 141–147.

Article
Srba, Bořivoj. Josef Karlík - herec, teoretik herecké tvorby a pedagog herectví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 121–139.

Article
Scherl, Adolf. Monografie režisérské osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 158–161.

Article
Autoři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 171–173.

Article
Schnelle, Barbora. Politické divadlo a jeho dvě německé tradice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 47–56.

Article
Gajdoš, Július. Strukturální prostor ve hře Armanda Gattiho: Iluzorní život zametače Augusta G.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 69–87.

Article
Stehlíková, Eva. Teatralizace podívaných v pozdním Římě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 11–22.

Article
Obrazové přílohy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 176–198.

Article
Srba, Bořivoj. Honzlovy otázky divadla a filmu : pokus o encyklopedické heslo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 151–157.

Article
Schnelle, Barbora. Česko-rakouská spolupráce v oblasti divadelní kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 167–169.

Article
Peňázová, Dagmar, Peňáz, Petr. Čtvero zastavení?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 161–165.

Article
Srba, Bořivoj. Herecká tvorba v režisérském pojetí E.F. Buriana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 89–120.

Article
Voráč, Jiří. K dějinám slovenské kinematografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 165–167.

Article
Spurná, Helena. Od Wedekindových "Lulu-her" k Bergově Lulu : poznámky k dramatickému a opernímu stylu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 57–67.

Article
Srba, Bořivoj. Slovo úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. 5–6.

Article
Spurná, Helena. Fagot a flétna: nezavršený experiment české meziválečné avantgardy : k jeho estetickým východiskům, genezi a osudu v pražském Národním divadle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. 77–91.

Article
Blažejovský, Jaromír. Nahlédnutí do skrytých dějin sovětského filmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. 158–162.

Article
Srba, Bořivoj. Česká Teatrologická společnost 1998 : zpráva o činnosti výboru Teatrologické společnosti v roce 1998. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. 149–157.

Article
Dokumenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. 166–175.

Article
Pospěchová, Hana. Akademická scéna v zrcadle novinových ohlasů a archivního materiálu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. 93–114.

Article
Blažejovský, Jaromír. Země, nebe, zrcadlo : poznámky k jedné polaritě ve filmech Andreje Tarkovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. 125–130.

Article
Srba, Bořivoj. Vývojové proměny systému kulisové dekorace v Prozatímním divadle a na jeho filiálních scénách 1862-1883 : příspěvek k dějinám českého jevištního výtvarnictví v XIX. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. 9–76.