Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 66

Článek
Srba, Bořivoj. Slovo úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 5–8.

Článek
Voráč, Jiří. Divadlo a disent : příspěvek k dějinám české divadelní opozice (1970-1989). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 23–46.

Článek
[Oprava údaje autorství v Dějinách českého divadla sv. IV.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 170.

Článek
Blažejovský, Jaromír. Spirituální film mezi racionalitou a vírou : poznámky k metodě studia díla Andreje Tarkovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 141–147.

Článek
Srba, Bořivoj. Josef Karlík - herec, teoretik herecké tvorby a pedagog herectví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 121–139.

Článek
Scherl, Adolf. Monografie režisérské osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 158–161.

Článek
Autoři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 171–173.

Článek
Schnelle, Barbora. Politické divadlo a jeho dvě německé tradice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 47–56.

Článek
Gajdoš, Július. Strukturální prostor ve hře Armanda Gattiho: Iluzorní život zametače Augusta G.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 69–87.

Článek
Stehlíková, Eva. Teatralizace podívaných v pozdním Římě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 11–22.

Článek
Obrazové přílohy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 176–198.

Článek
Srba, Bořivoj. Honzlovy otázky divadla a filmu : pokus o encyklopedické heslo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 151–157.

Článek
Schnelle, Barbora. Česko-rakouská spolupráce v oblasti divadelní kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 167–169.

Článek
Peňázová, Dagmar, Peňáz, Petr. Čtvero zastavení?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 161–165.

Článek
Srba, Bořivoj. Herecká tvorba v režisérském pojetí E.F. Buriana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 89–120.

Článek
Voráč, Jiří. K dějinám slovenské kinematografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 165–167.

Článek
Spurná, Helena. Od Wedekindových "Lulu-her" k Bergově Lulu : poznámky k dramatickému a opernímu stylu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 57–67.

Článek
Srba, Bořivoj. Slovo úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, roč. 49, č. Q3, s. 5–6.

Článek
Spurná, Helena. Fagot a flétna: nezavršený experiment české meziválečné avantgardy : k jeho estetickým východiskům, genezi a osudu v pražském Národním divadle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, roč. 49, č. Q3, s. 77–91.

Článek
Blažejovský, Jaromír. Nahlédnutí do skrytých dějin sovětského filmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, roč. 49, č. Q3, s. 158–162.

Článek
Srba, Bořivoj. Česká Teatrologická společnost 1998 : zpráva o činnosti výboru Teatrologické společnosti v roce 1998. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, roč. 49, č. Q3, s. 149–157.

Článek
Dokumenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, roč. 49, č. Q3, s. 166–175.

Článek
Pospěchová, Hana. Akademická scéna v zrcadle novinových ohlasů a archivního materiálu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, roč. 49, č. Q3, s. 93–114.

Článek
Blažejovský, Jaromír. Země, nebe, zrcadlo : poznámky k jedné polaritě ve filmech Andreje Tarkovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, roč. 49, č. Q3, s. 125–130.

Článek
Srba, Bořivoj. Vývojové proměny systému kulisové dekorace v Prozatímním divadle a na jeho filiálních scénách 1862-1883 : příspěvek k dějinám českého jevištního výtvarnictví v XIX. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, roč. 49, č. Q3, s. 9–76.