Advanced search

Searching in title Sacra 2011, vol. 9. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 32

Issue
Sacra, 2011, vol. 9, issue 2.

Issue
Sacra, 2011, vol. 9, issue 1.

Article
Vinklát, Marek. Půlroční studium na Universität Bayreuth. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 87–88.

Article
Cigán, Jakub. Pamäť a náboženská afiliácia : o čom nám hovoria spomienky konvertitu?. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 34–53.

Article
Klocová, Eva. Úvodník. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 2, pp. 4.

Article
Březinová, Hana. Výběr z nově vyšlých titulů. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 2, pp. 90–92.

Article
Krátký, Jan. Cognitive sociology and the study of human cognition : a critical point. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 2, pp. 40–57.

Article
Čechovská, Lucie. Vztah religionistiky a multikulturní výchovy. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 2, pp. 5–25.

Article
Brožková, Kristýna. LEVYNA přináší do Brna experiment. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 2, pp. 70–72.

Article
Kaše, Vojtěch. Další pravda o Erasmu... (studijní pobyt v Lipsku). Sacra. 2011, vol. 9, iss. 2, pp. 76–79.

Article
Melichárek, Tomáš. Analýza členské základny Muslimské náboženské obce v letech 1940–1945 a její možná interpretace. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 2, pp. 26–39.

Article
McCorkle, William W., Redakce Sacra. Rozhovor s Williamem "Lee" McCorklem. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 2, pp. 58–63.

Article
Kaše, Vojtěch. Kam se poděla ryba? : dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 5–21.

Article
Horák, Pavel. [Zbavitel, Dušan, ed. Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě]. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 93–95.

Article
Masláková, Magdaléna, Blahutová, Katarína. Religionistický komiks. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 104.

Article
Čermín, František. Zpráva z konference Sociologie náboženství v datech (Plzeň, 31. března 2011). Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 76–77.

Article
Masláková, Magdaléna, Glomb, Tomáš. Konference ISORECEA, Brno, 16.–18. prosinec 2010. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 74–75.

Article
Koubková, Evelyne. 10. ročník česko-slovenského kola Studentské vědecké konference v Telči (24.–26. 5. 2011). Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 81–83.

Article
Sedláček, Tibor. [Prosecký, Jiří, ed. Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu]. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 96–99.

Article
Lane, Justin E.. Cognition in context : new approaches to new Islamist movements in the Middle East. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 22–33.