Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1973, vol. 22, iss. D20. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 26

Article
Pražák, Richard. O slovenském literárním romantismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 291–294.

Article
Dorovská, Dagmar. O zdrojích Jeseninovy básnické obraznosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 193–200.

Article
Vlašínová, Vlasta. Nejstarší české překlady z díla A.F. Pisemského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 101–109.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. "Lilla Weneda" Słowackiego wobec mitu słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisów Królowodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 201–218.

Article
Piročkinas, Arnoldas. Litevské motivy v Zeyerově tvorbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 83–90.

Article
Kolařík, Jiří. Dramatikova dialektická jednota teorie a praxe : (poznámka k Vančurovým poznámkám o divadelním umění). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 17–37.

Article
Zatočil, Leopold. Na okraj Ackermanna aus Böhmen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 261–272.

Article
Klosová, Ljuba. Prameny k dějinám českého divadla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 287–290.

Article
Mikulášek, Miroslav. Жaнpoвыe измeнeния и нeopoмaнтичecкиe тeндeнции нoвaтopcкoй линии дopeвoлюциoннoй pyccкoй дpaмaтypгии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 155–191.

Article
Dorovský, Ivan. První překlady Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského do makedonštiny : (kapitola z dějin makedonsko-českých kulturních styků). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 243–259.

Article
Závodský, Artur. Květinové epigramy Fr.L. Čelakovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 55–82.

Article
Beneš, Bohuslav. Pojetí národnosti a lidovosti českého folklóru, zvláště písňového, v 19. a 20. století : (k stopadesátému výročí vydání Slovanských národní písní Fr.L. Čelakovského). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 91–99.

Article
Čech, Vladimír. Tři večery o avantgardním divadle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 296–297.

Article
od. Šedesátiny Jiřího Krystýnka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 296.

Article
Válek, Vlastimil. Veřejné přednášky o literatuře v r. 1972. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 298–301.

Article
Burian, Jaroslav. Typizační a jiné tvárné postupy v románě Život Klima Samgina M. Gorkého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 141–154.

Article
Krhoun, Mečislav. Poémy Lesji Ukrajinky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 219–228.

Article
Kudělka, Viktor. Sociální realismus a jeho dědictví ve slovinské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 229–241.

Article
Kudělka, Viktor. Slovinská literatura a romantismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 273–286.

Article
Závodský, Artur. Výstava o Heinrichu Heinovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 298.

Article
Kšicová, Danuše. Exotické a historické poémy M.J. Lermontova v evropském literárním kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 121–139.

Article
Pelikán, Jarmil. Překladatelské dílo Josefa Matouše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 111–120.

Article
Válek, Vlastimil. O činnosti literárněvědné společnosti při ČSAV (pobočka v Brně). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 297–298.

Article
Krystýnek, Jiří. Šedesát let Artura Závodského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 294–296.

Article
Pražan, Bronislav. Poznámky k fenoménu napětí a tajemství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 5–15.