Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1973, roč. 22, č. D20. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 26

Článek
Pražák, Richard. O slovenském literárním romantismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 291–294.

Článek
Dorovská, Dagmar. O zdrojích Jeseninovy básnické obraznosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 193–200.

Článek
Vlašínová, Vlasta. Nejstarší české překlady z díla A.F. Pisemského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 101–109.

Článek
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. "Lilla Weneda" Słowackiego wobec mitu słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisów Królowodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 201–218.

Článek
Piročkinas, Arnoldas. Litevské motivy v Zeyerově tvorbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 83–90.

Článek
Kolařík, Jiří. Dramatikova dialektická jednota teorie a praxe : (poznámka k Vančurovým poznámkám o divadelním umění). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 17–37.

Článek
Zatočil, Leopold. Na okraj Ackermanna aus Böhmen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 261–272.

Článek
Klosová, Ljuba. Prameny k dějinám českého divadla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 287–290.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Жaнpoвыe измeнeния и нeopoмaнтичecкиe тeндeнции нoвaтopcкoй линии дopeвoлюциoннoй pyccкoй дpaмaтypгии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 155–191.

Článek
Dorovský, Ivan. První překlady Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského do makedonštiny : (kapitola z dějin makedonsko-českých kulturních styků). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 243–259.

Článek
Závodský, Artur. Květinové epigramy Fr.L. Čelakovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 55–82.

Článek
Beneš, Bohuslav. Pojetí národnosti a lidovosti českého folklóru, zvláště písňového, v 19. a 20. století : (k stopadesátému výročí vydání Slovanských národní písní Fr.L. Čelakovského). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 91–99.

Článek
Čech, Vladimír. Tři večery o avantgardním divadle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 296–297.

Článek
od. Šedesátiny Jiřího Krystýnka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 296.

Článek
Válek, Vlastimil. Veřejné přednášky o literatuře v r. 1972. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 298–301.

Článek
Burian, Jaroslav. Typizační a jiné tvárné postupy v románě Život Klima Samgina M. Gorkého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 141–154.

Článek
Krhoun, Mečislav. Poémy Lesji Ukrajinky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 219–228.

Článek
Kudělka, Viktor. Sociální realismus a jeho dědictví ve slovinské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 229–241.

Článek
Kudělka, Viktor. Slovinská literatura a romantismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 273–286.

Článek
Závodský, Artur. Výstava o Heinrichu Heinovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 298.

Článek
Kšicová, Danuše. Exotické a historické poémy M.J. Lermontova v evropském literárním kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 121–139.

Článek
Pelikán, Jarmil. Překladatelské dílo Josefa Matouše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 111–120.

Článek
Válek, Vlastimil. O činnosti literárněvědné společnosti při ČSAV (pobočka v Brně). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 297–298.

Článek
Krystýnek, Jiří. Šedesát let Artura Závodského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 294–296.

Článek
Pražan, Bronislav. Poznámky k fenoménu napětí a tajemství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 5–15.