Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1988, vol. 37, iss. D35. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 21 of 21

Article
Mikulášek, Miroslav. Odraz, mímésis a tvořivost v obrazovém systému socialistického realismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 97–102.

Article
Dorovský, Ivan. Boздeйcтвиe нapoднo-пoэтичecкoгo твopчecтвa и pyccкoй и yкpaинcкoй литepaтypы нa пoэзию Paйкo Жинзифoвa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 115–125.

Article
Pospíšil, Ivo. Literárne rozhľady : zborník mladej literárnej vedy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 149–152.

Article
Kopecký, Milan. Ferdinand Strejček a ročenka Chudým dětem : k 110. výročí narození a k 25. výročí úmrtí F. Strejčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 43–62.

Article
Trávníček, Jiří. "Ticho" Jana Skácela : sémantická klasifikace básníkova klíčového slova : dr. Milanu Suchomelovi k šedesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 71–81.

Article
Válek, Vlastimil. Portrét a charakteristika v memoárech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 83–95.

Article
Kudrnáč, Jiří. K šedesátinám Milana Suchomela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 131–137.

Article
Mareček, Zdeněk. K recepci německého dadaismu v české literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 63–69.

Article
Tureček, Dalibor. Morfologické rysy Nerudovy fejetonistiky šedesátých let. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 21–31.

Article
Kopecký, Milan. [Škarka, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 152–153.

Article
Dorovský, Ivan. Slavjanskije kuľtury [i.e. kul'tury] i mirovoj kuľturnyj [i.e. kul'turnyj] process : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii UNESCO [i.e. JUNESKO]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 157–158.

Article
Pražák, Richard. August Ludwig Schlözer a Josef Dobrovský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 7–19.

Article
Pavelka, Jiří. Macharova filozofie dějin v cyklu Svědomím věků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 33–42.

Article
Trávníček, Jiří. [Miko, František. Verš v recepcii poézie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 147–149.

Article
Kudrnáč, Jiří. [Janáčková, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 153–156.

Article
Kriaková, Hana. Poetika překladů titulů anglicky psaných románů do češtiny a slovenštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 103–107.

Article
Hrabětová, Irena. Pověst o původu erbu srdce s plameny : literatura a folklór. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 109–113.

Article
Hrabětová, Irena. K šedesátinám Jarmila Pelikána. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 139–145.

Article
Dohnal, Josef. Kompoziční postup časového předpětí v povídce Leonida Andrejeva "Predstojala kraža". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 127–130.

Article
Dorovský, Ivan. Kliment Ochridski : studii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 158–159.

Article
Dorovský, Ivan. [Koneski, Blaže. Makedonskiot XIX vek : jazični i knižnovno-istoriski prilozi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 159–160.