Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1988, roč. 37, č. D35. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 21 z celkového počtu 21

Článek
Mikulášek, Miroslav. Odraz, mímésis a tvořivost v obrazovém systému socialistického realismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 97–102.

Článek
Dorovský, Ivan. Boздeйcтвиe нapoднo-пoэтичecкoгo твopчecтвa и pyccкoй и yкpaинcкoй литepaтypы нa пoэзию Paйкo Жинзифoвa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 115–125.

Článek
Pospíšil, Ivo. Literárne rozhľady : zborník mladej literárnej vedy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 149–152.

Článek
Kopecký, Milan. Ferdinand Strejček a ročenka Chudým dětem : k 110. výročí narození a k 25. výročí úmrtí F. Strejčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 43–62.

Článek
Trávníček, Jiří. "Ticho" Jana Skácela : sémantická klasifikace básníkova klíčového slova : dr. Milanu Suchomelovi k šedesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 71–81.

Článek
Válek, Vlastimil. Portrét a charakteristika v memoárech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 83–95.

Článek
Kudrnáč, Jiří. K šedesátinám Milana Suchomela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 131–137.

Článek
Mareček, Zdeněk. K recepci německého dadaismu v české literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 63–69.

Článek
Tureček, Dalibor. Morfologické rysy Nerudovy fejetonistiky šedesátých let. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 21–31.

Článek
Kopecký, Milan. [Škarka, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 152–153.

Článek
Dorovský, Ivan. Slavjanskije kuľtury [i.e. kul'tury] i mirovoj kuľturnyj [i.e. kul'turnyj] process : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii UNESCO [i.e. JUNESKO]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 157–158.

Článek
Pražák, Richard. August Ludwig Schlözer a Josef Dobrovský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 7–19.

Článek
Pavelka, Jiří. Macharova filozofie dějin v cyklu Svědomím věků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 33–42.

Článek
Trávníček, Jiří. [Miko, František. Verš v recepcii poézie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 147–149.

Článek
Kudrnáč, Jiří. [Janáčková, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 153–156.

Článek
Kriaková, Hana. Poetika překladů titulů anglicky psaných románů do češtiny a slovenštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 103–107.

Článek
Hrabětová, Irena. Pověst o původu erbu srdce s plameny : literatura a folklór. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 109–113.

Článek
Hrabětová, Irena. K šedesátinám Jarmila Pelikána. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 139–145.

Článek
Dohnal, Josef. Kompoziční postup časového předpětí v povídce Leonida Andrejeva "Predstojala kraža". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 127–130.

Článek
Dorovský, Ivan. Kliment Ochridski : studii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 158–159.

Článek
Dorovský, Ivan. [Koneski, Blaže. Makedonskiot XIX vek : jazični i knižnovno-istoriski prilozi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, roč. 37, č. D35, s. 159–160.