Advanced search

Searching in title Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 8 of 8

Chapter
Pražák, Richard. Prameny a literatura k vztahům české a maďarské osvícenské vědy a kultury se zřetelem k celému obdobi národního obrození. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, pp. 11–39.

Chapter
Pražák, Richard. Zusammenfassung. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, pp. 138–143.

Chapter
Pražák, Richard. Soupis pramenů a výběr literatury. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, pp. 121–137.

Chapter
Pražák, Richard. Osvícenská fáze českého národního obrození a Uhry. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, pp. 41–55.

Chapter
Pražák, Richard. Ohlas maďarského reformního hnutí v českých zemích a česko-maďarské kulturní a literární vztahy ve 20.-40. letech 19. století. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, pp. 83–114.

Chapter
Pražák, Richard. Úvod. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, pp. 9–10.

Chapter
Pražák, Richard. Závěr. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, pp. 115–120.

Chapter
Pražák, Richard. Dobrovský a Kazinczy : k typologii českého a maďarského kulturně politického vývoje na přelomu 18. a 19. století. In: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. 1994, pp. 57–82.