Zusammenfassung

Title: Zusammenfassung
Source document: Pražák, Richard. Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1994, pp. 138-143
Extent
138-143
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A