Advanced search

Searching in title Studia paedagogica 2022, vol. 27, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 7 of 7

Article
Pavlasová, Lenka, Robová, Jarmila, Uličná, Klára, Vondrová, Naďa, Stará, Jana, Novotná, Magdalena. Vliv přípravného studia učitelů na rozvoj jejich profesního vidění. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 13–33.

Article
Šejna, Erik. Postoje žáků nižšího sekundárního vzdělávání k homosexualitě. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 153–169.

Article
Šalamounová, Zuzana. Základní školy v procesu adaptace na výuku na dálku : vícepřípadová studie. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 35–66.

Article
Cígler, Hynek, Ježek, Stanislav, Širůček, Jan, Lacinová, Lenka. Hodnocení bakalářských prací jako přijímací kritérium do navazujícího magisterského studia : psychometrická kazuistika. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 93–124.

Article
Švaříček, Roman. Věda je jen jedna : editorial. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 5–11.

Article
Majcík, Martin. Produktivní práce učitele s žákovskou chybou při komunikaci s celou třídou. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 67–91.