Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1982, vol. 31, iss. E27. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 37

Article
Kovárník, Jaromír. Středověké akvamanile z Rybníků, okres Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 295–296.

Article
Koštuřík, Pavel. [Lazarovici, Gheorghe. Neoliticul Banatului]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 304–305.

Article
Podborský, Vladimír. [Točík, Anton. Nitriansky Hrádok - Zámeček]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 308–309.

Article
Koštuřík, Pavel. [Behrens, Hermann; Schröter, Erhard. Siedlungen und Gräber der Trichterbecherkultur und Schnurkeramik bei Halle (Saale): ergebnisse von Ausgrabungen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 297–298.

Article
Podborský, Vladimír. Keramické zoomorfní nádobky středoevropského pravěku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 9–64.

Article
Koštuřík, Pavel, Stuchlíková, Jana. Neolitické a eneolitické nálezy z jeskyně Turold u Mikulova, okr. Břeclav. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 75–90.

Article
Podborský, Vladimír. [Budinský-Krička, Vojtech. Kráľovský Chlmec: záchranný výskum na slovanskom mohylníku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 307–308.

Article
Koštuřík, Pavel. Neolitické sídliště s malovanou keramikou u Hluku-Dolního Němčí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 65–73.

Article
Kohoutek, Jiří, Langová, Jana. Zoomorfní nádobka z Otrokovic-Kvítkovic, okres Gottwaldov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 282–286.

Article
Palátová, Dana. [Pollak, Marianne. Die germanischen Bodenfunde des 1.-4. Jahrhunderts n. Chr. im nördlichen Niederrösterreich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 311–312.

Article
Marečková-Štolcová, Elena. [Dönngers, Ulrich; Hopp, Heinz. Dependenz - Gramatik und Latein - Unterricht]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 317–318.

Article
Čáp, Pavel. Plátované nože z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 291–295.

Article
Podborský, Vladimír. [Fogel, Jerzy. Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły: Broń zaczepna]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 310–311.

Article
Koštuřík, Pavel. [Benac, A.; Dimitrijević, S.; Jovanović, B.; Tasić, N. Praistorija jugoslavenskih zemalja. III, Eneolitisko doba]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 301–303.

Article
Koštuřík, Pavel. [Batović, Š.; Benac, A.; Brukner, B.; Dimitrijević, S.; Garašanin, M.; Sejović, D. Praistorija jugoslavenskih zemalja. II, Neolitsko doba]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 298–301.

Article
Podborský, Vladimír. [Točík, Anton. Výčapy-Opatovce a ďalšie pohrebiská zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 306–307.

Article
Bartoněk, Antonín. Substantiva a adjektiva samohláskových kmenů 3. deklinace v mykénské řečtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 223–234.

Article
Salaš, Milan. Příspěvek ke studiu neolitické broušené industrie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 271–273.

Article
Reichová, Hana. Vyjadřování míry jistoty v latině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 247–258.

Article
Dostál, Bořivoj. Drobná pohřebiště a rozptýlené hroby z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 135–201.

Article
Peňáz, Petr. Lexikální prostředky tzv. voluntativní modality v řečtině ve srovnání s latinou a češtinou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 259–269.

Article
Kovárník, Jaromír. K výrobní technologii neolitické keramiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 103–116.

Article
Kovárník, Jaromír. Kostěná industrie k vhloubené výzdobě neolitické keramiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 274–275.

Article
Koštuřík, Pavel, Unger, Josef. Pravěké nálezy ze Šakvic, okr. Břeclav. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 286–290.

Article
Kovárník, Jaromír. [Lička, Milan; Bareš, Miroslav. Antropomorfní nádoba lengyelské kultury z objektu č. VI/30 z Buštěhradu, okr. Kladno: příspěvek k exaktnímu studiu neolitické keramiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 305–306.