Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1987, vol. 36, iss. E32. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 30

Article
Vignatiová, Jana. Zur Frage der Gefolgsschaftspuren in den Großmährischen Siedlungen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 101–108.

Article
Bartoňková, Dagmar. [Cupaiuolo, Giovanni. Bibliografia Terenziana (1470-1983)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 178–179.

Article
Kazdová, Eliška. Starolengyelská ornamentace v oblasti středního Podunají. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 19–35.

Article
Podborský, Vladimír. [Kalicz, Nándor. Kökori falu Aszódon]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 163–164.

Article
Podborský, Vladimír. [Budinský-Krička, Vojtěch; Veliačik, Ladislav. Krásna Ves: Gräberfeld der Lausitzer Kultur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 167–168.

Article
Marečková-Štolcová, Elena. Mezinárodní setkání latinistů v Bologni. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 180–181.

Article
Kazdová, Eliška. [Fedorov-Davydov, German Aleksejevič. Statističeskije metody v archeologii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 173–174.

Article
Kazdová, Eliška. [Archeologičeskije otkrytija na novostrojkach: drevnosti severnogo Kavkaza: materialy rabot Severokavkazskoj ekspedicii [i.e. èkspedicii]. Odpovědný redaktor I.S. Kameneckij]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 172–173.

Article
Pardyová, Marie. [Kaiser-Minn, Helga. Die Erschäffung des Menschen auf den spätantiken Monumenten des 3. und 4. Jahrhunderts: Jahrbuch für Antike und Christentum]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 175–178.

Article
Češka, Josef. Robert I. Irelands textkritische Akribie und seine anachronistische Verdammung des Gelenius. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 135–140.

Article
Janák, Vratislav. [Pogoževa, Ajna Petrovna. Antropomorfnaja plastika Tripol'ja]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 155–158.

Article
Podborský, Vladimír. Diplomové práce obhájené na Katedře archeologie a muzeologie FF UJEP v Brně v letech 1976-1985. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 149–151.

Article
Kovárník, Jaromír. Metodologické zvláštnosti experimentu v archeologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 109–119.

Article
Podborský, Vladimír. Doktoráty z oboru archeologie (PhDr.) dosažené v letech 1976-1985 na Filozofické fakultě UJEP v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 151–153.

Article
Dostál, Bořivoj. Obytné zemnice z řemeslnického areálu Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 63–100.

Article
Podborský, Vladimír. [Schlette, Friedrich. Die Kunst der Hallstattzeit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 169–171.

Article
Bartoňková, Dagmar. [Cytowska, Maria; Szelest, Hanna. Literatura grecka i rzymska w zarysie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 174–175.

Article
Nechutová, Jana. [Syndikus, Hans Peter. Catull: eine Interpretation. Erster Teil, Die kleinen Gedichte (1-60)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 179–180.

Article
Kazdová, Eliška. [Problemy rekonstrukcij v archeologii. Odpovědný redaktor Jurij Pavlovič Choljuškin a Ruslan Sergejevič Vasil'jevskij]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 171–172.

Article
Oliva, Martin. Drobné lokality micoquienu v okolí Brna : příspěvek ke geografii středopaleolitického osídlení na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 7–18.

Article
Koštuřík, Pavel. Nové neolitické sídliště v Zastávce u Brna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 37–48.

Article
Podborský, Vladimír. [A Béri Balogh Ádám Múzeum évokönyve: Jahrbuch des Béri-Balogh-Adám-Museums) XIII, Internationale prahistorische Konferenz: Die Sozialarchäologie des 4. Jahrtausends - die Lengyel-Kultur und die umliegenden Kulturen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 158–160.

Article
Podborský, Vladimír. [Todorova, Chenrieta. Kamenno-mednata epocha v Bălgarija: peto chiljadoletie predi novata era]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 164–167.

Article
Bartoňková, Dagmar. [Antologia anegdoty antycznej. Przel. Jerzy Łanowski]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 175.

Article
[Obrazové přílohy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 0–IV.