Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2008, vol. 56, iss. U13. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Article
Hulík, Vladimír, Šídlo, Luděk, Tesárková, Klára. Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 13–34.

Article
Řehořková, Marie, Pol, Milan. Libor Hřebíček sedmdesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 181.

Article
Kaščák, Ondrej. O moci školy a bezmocnosti detí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 127–139.

Article
Švaříček, Roman, Zounek, Jiří. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 101–126.

Article
Domkářová, Veronika. Komunikační procesy na II. stupni základní školy z hlediska prostorového uspořádání jednotlivých aktérů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 153–161.

Article
Kučerová, Silvie. Uzemní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 35–51.

Article
Pietarinen, Janne, Meriläinen, Matti. Aktivní a pasivní fáze kariéry učitele v kontextu malotřídní školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 65–83.

Article
Trnková, Kateřina, Pol, Milan, Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 9–12.

Article
Lojdová, Kateřina. Socializace do subkultury skinheads. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 141–151.

Article
Lojdová, Kateřina. Školy v prostoru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 175–179.

Article
Šeďová, Klára. Lekce ze sociologie?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 163–167.

Article
Sedláček, Martin. Řízení školy na vesnici : (případová studie). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 85–99.

Article
Švaříček, Roman. Úhly pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 169–173.

Article
Trnková, Kateřina. Obce s malotřídkou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 53–64.