Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1969, vol. 18, iss. A17. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 40

Article
Ducháček, Otto. [Malmberg, Bertil. Les nouvelles tendances de la linguistique]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 167–169.

Article
Mrázek, Roman. [Veyrenc, Jacques. Les formes concurrentes du gérondif passé en russe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 174–176.

Article
Ducháček, Otto. [Guemada, Bernard. Les dictionnaires du français moderne 1539-1863]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 181–184.

Article
Ducháček, Otto. [Mounin, Georges. Histoire de la linguistique des origines au XXe siècle]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 169–170.

Article
Bauerová, M., Mrázek, Roman. Soupis prací Jaroslava Bauera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 11–22.

Article
Hejč, Ladislav. K sémantické konfrontaci předložek na a нa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 141–145.

Article
Chloupek, Jan. Jubileum profesora Josefa Vachka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 163–164.

Article
Bauer, Jaroslav. Nové edice starých lužickosrbských textů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 176–177.

Article
Josková, Marie. [Simon, Péla. Les consonnes françaises: mouvements et positions articulatoires à la lumière de la radiocinématographie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 188–189.

Article
Trojanová, Jaroslava. K mezislovním asimilacím v mluvě na brněnsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 81–92.

Article
Fialová, Drahomíra. [Sedláčková, Eva. Development of the acoustic pattern of the voice and speech in the newborn and infant]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 191–192.

Article
Vašek, Antonín. In memoriam Emila Petrovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 164–167.

Article
Ducháček, Otto. [Pottier, B. Présentation de la linguistique: fondements d'une theorie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 184.

Article
Kopečný, František. [Chloupek, Jan. Pověry o češtině]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 173–174.

Article
Ducháček, Otto. [Ullmann, Stephen. Grundzüge der Semantik: die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 171–173.

Article
Šlosar, Dušan. [Staročeský slovník. (Díl 1), Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 202–203.

Article
Bauer, Jaroslav. [Prinoški k serbskemu rěčespytej. Red. H. Fasske a R. Lötzsch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 177–179.

Article
Mrázek, Roman. Syntaktické archaismy horní lužičtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 93–104.

Article
Bartoš, Lubomír. ¿Homogeneidad o heterogeneidad del español americano?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 131–139.

Article
Jiráček, Jiří. Акцентуация существительных с обруселыми международными суффиксами в современном русском литературном языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 115–122.

Article
Jelínek, Milan. Přechodníkové a příčestní konstrukce v odborné obrozenské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 51–72.

Article
Masařík, Zdeněk. Zur Sprache des ältesten Stadtbuches von mähr. Schönberg. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 123–130.

Article
Erhart, Adolf. Pokroky v baltistice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 197–199.

Article
Romportl, Simeon. Syntagmatické vztahy v plánu signifié. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 41–43.

Article
Gregor, Alois. K moravské historické dialektologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 73–80.