Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1969, roč. 18, č. A17. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 40

Článek
Ducháček, Otto. [Malmberg, Bertil. Les nouvelles tendances de la linguistique]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 167–169.

Článek
Mrázek, Roman. [Veyrenc, Jacques. Les formes concurrentes du gérondif passé en russe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 174–176.

Článek
Ducháček, Otto. [Guemada, Bernard. Les dictionnaires du français moderne 1539-1863]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 181–184.

Článek
Ducháček, Otto. [Mounin, Georges. Histoire de la linguistique des origines au XXe siècle]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 169–170.

Článek
Bauerová, M., Mrázek, Roman. Soupis prací Jaroslava Bauera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 11–22.

Článek
Hejč, Ladislav. K sémantické konfrontaci předložek na a нa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 141–145.

Článek
Chloupek, Jan. Jubileum profesora Josefa Vachka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 163–164.

Článek
Bauer, Jaroslav. Nové edice starých lužickosrbských textů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 176–177.

Článek
Josková, Marie. [Simon, Péla. Les consonnes françaises: mouvements et positions articulatoires à la lumière de la radiocinématographie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 188–189.

Článek
Trojanová, Jaroslava. K mezislovním asimilacím v mluvě na brněnsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 81–92.

Článek
Fialová, Drahomíra. [Sedláčková, Eva. Development of the acoustic pattern of the voice and speech in the newborn and infant]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 191–192.

Článek
Vašek, Antonín. In memoriam Emila Petrovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 164–167.

Článek
Ducháček, Otto. [Pottier, B. Présentation de la linguistique: fondements d'une theorie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 184.

Článek
Kopečný, František. [Chloupek, Jan. Pověry o češtině]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 173–174.

Článek
Ducháček, Otto. [Ullmann, Stephen. Grundzüge der Semantik: die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 171–173.

Článek
Šlosar, Dušan. [Staročeský slovník. (Díl 1), Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 202–203.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Prinoški k serbskemu rěčespytej. Red. H. Fasske a R. Lötzsch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 177–179.

Článek
Mrázek, Roman. Syntaktické archaismy horní lužičtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 93–104.

Článek
Bartoš, Lubomír. ¿Homogeneidad o heterogeneidad del español americano?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 131–139.

Článek
Jiráček, Jiří. Акцентуация существительных с обруселыми международными суффиксами в современном русском литературном языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 115–122.

Článek
Jelínek, Milan. Přechodníkové a příčestní konstrukce v odborné obrozenské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 51–72.

Článek
Masařík, Zdeněk. Zur Sprache des ältesten Stadtbuches von mähr. Schönberg. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 123–130.

Článek
Erhart, Adolf. Pokroky v baltistice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 197–199.

Článek
Romportl, Simeon. Syntagmatické vztahy v plánu signifié. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 41–43.

Článek
Gregor, Alois. K moravské historické dialektologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 73–80.