Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2000, vol. 49, iss. A48. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 30

Article
Vojtová, Jarmila. Z lexikální zásoby hanáckého nářečí tzv. horského typu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 131–137.

Article
Čižmárová, Libuše. K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 121–125.

Article
Vykypěl, Bohumil. Dvě poznámky k vývoji české deklinace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 73–79.

Article
Hlubinková, Zuzana. Tvoření ukazovacích a neurčitých zájmen v nářečích východomoravských. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 127–130.

Article
Dočekal, Mojmír. Posesivní reflexivum v bohemistice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 47–59.

Article
Soupis prací Marie Krčmové (*1940). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 175–184.

Article
Hladká, Zdeňka. [Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 194–196.

Article
Karlíková, Helena. [Hansack, Ernst. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 204–207.

Article
Vykypěl, Bohumil. Soupis prací Ludmily Pacnerové sestavený u příležitosti jejího životního jubilea (*1925). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 185–187.

Article
Blažek, Václav. Indo-european "six". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 5–18.

Article
Karlík, Petr. Od Tesnièra k...?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 31–39.

Article
Lízalová, Ljubov. Лексико-синтаксический комплекс и уточнение его семантики в коммуникативном акте. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 139–145.

Article
Dolgopolsky, Aaron, Blažek, Václav. Igoŕ Michajlovič Ďjakonov (12.1.1915-2.5.1999). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 167–170.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Betsch, Michael. Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 196–200.

Article
Kosek, Pavel. Spojka ješto v období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 91–100.

Article
Romportl, Simeon. Vývojové determinanty finitního slovesa v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 81–90.

Article
Šipková, Milena. Nářeční změna krátkého e > i?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 117–119.

Article
Brandner, Aleš. Всеобщие, философские грамматики в России. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 147–154.

Article
Pleskalová, Jana. O tzv. parasystému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 41–46.

Article
Kyncl, Jaroslav. Některé poznámky k sémantice vyjadřování času v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 61–72.

Article
Brandner, Aleš. [Волынец, Т.Н. Грамматический феномен причастия]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 202–204.

Article
Šefčík, Ondřej. Příznakovost konsonantů v staroindických trsech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 19–30.

Article
Jiráček, Jiří. Rusko-anglické analogie na rozdíl od češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 155–166.

Article
Fic, Karel. [Leksičny atlas belaruskich narodnych havorak v pjaci tamach. Tom 2-5]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 209–212.

Article
Dolgopolsky, Aaron, Blažek, Václav. Karl-Heinrich Menges (22.4.1908-19.9.1999). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 171–174.