Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2021, vol. 46, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Article
Zapletalová, Dana. [Izdný, Jakub a kol. Ludmila: kněžna a světice]. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 633–637.

Article
Menoušková, Dana. Kachle s biskupským motivem z Uherského Hradiště a jejich vazba k Janu Filipcovi. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 611–630.

Article
Hoch, Aleš. Středověké usňové opasky v archeologických nálezech. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 467–486.

Article
Katkin, Slavomír, Tomášek, Martin. Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku 2021 Archaeologia historica. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 631–632.

Article
Drnovský, Pavel, Bek, Tomáš, Beková, Martina. Militaria z okolí hradu Rychmberka ve východních Čechách jako doklady jeho dobývaní. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 413–443.

Article
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra. Odraz procesu christianizace na vybraných pohřebištích přemyslovské domény. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 327–349.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 639–643.

Article
Dejmal, Miroslav, Petřík, Jan, Adameková, Katarína, Petr, Libor, Prišťáková, Michaela, Vágner, Michal, Kočár, Petr, Hrádek, Mojmír, Bajer, Aleš. Rybník Demalka: příspěvek k osídlení severovýchodní části Českomoravské vrchoviny ve středověku. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 513–538.

Article
Zezula, Michal, Brhelová, Jana, Kočár, Petr, Petr, Libor, Večeřa, Josef. Archeologický výzkum rýžoviště v Nové Vésce (místní část obce Staré Město, okres Bruntál). Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 487–511.

Article
Kałagate, Sławomir, Michalak, Arkadiusz. Mirage of luxury? : Falke-Group pottery from the bordenland of Silesia, Lusatia, Brandenburg and Greater Poland. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 577–609.

Article
Beljak Pažinová, Noémi, Ragač, Radoslav, Beljak, Ján. Expressions of belief at Pustý hrad Castle of Zvolen in the light of small metal finds. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 397–412.

Article
Macků, Pavel, Pilná, Veronika. An early-medieval helmet of the Stromovka–Gnezdovo–Bojná type from the collections of the Kozel chateau. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 445–466.

Article
Hauserová, Milena. K otázce kostelních věží. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 351–381.

Article
Frolík, Jan, Kozáková, Romana, Musil, Jan, Vaďurová, Kateřina. Parcela za čp. 10/I v Chrudimi: její vývoj a životní prostředí. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 539–575.