Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2020, vol. 45, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 28

Article
Slavíček, Karel, Petřík, Jan, Španihel, Samuel. Archeometrické studium raně novověké keramiky ze severozápadního Slovenska (Žilina, Budatín a Lietava). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 405–428.

Article
Varhaník, Jiří. Osmdesát pět let Bořivoje Nechvátala. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 505–514.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 516–520.

Article
Luz, Rastislav, Pašteka, Roman, Kušnirák, David, Šimonová, Barbora. Zaniknuté stavby v areáli farského kostola vo Svätom Jure : (výsledky geofyzikálneho a archívneho výskumu). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 217–231.

Article
Bravermanová, Milena, Březinová, Helena, Bureš Víchová, Jana. Textilie z tumby sv. Václava. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 293–327.

Article
Trojánková, Olga, Kovačiková, Lenka, Frolík, Jan, Starec, Petr, Čiháková, Jarmila. Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 167–183.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Zvony, zvonice a zvonkohra na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 279–291.

Article
Drnovský, Pavel, Milo, Peter, Tencer, Tomáš. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 123–139.

Article
Hlubek, Lukáš. Nové nálezy kadlubů a přechodného pozitivu určeného k výrobě kachlů z Loštic (okres Šumperk). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 431–443.

Article
Nechvátal, Bořivoj, Sommer, Petr. Sté výročí narození PhDr. Květy Reichertové, CSc. (1921–2004). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 511–512.

Article
Frolík, Jan, Kozáková, Romana, Musil, Jan, Vaďurová, Kateřina. Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 445–481.

Article
Hasil, Jan, Profantová, Naďa, Levá, Kateřina. Kovové artefakty jako klíč ke krajině a společnosti předpřemyslovských Čech. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 7–42.

Article
Janovská, Viktorie, Klír, Tomáš. Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk) : příspěvek k podobě raně středověkých center nižšího řádu. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 67–91.

Article
Gabriel, František. Tři artefakty úštěckého hradu a problémy jejich interpretace. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 329–345.

Article
Sommer, Petr. JUDr. Milan Princ (25.10.1926 – 15.4.2016). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 513–514.

Article
Orna, Jiří, Dudková, Veronika. Přínos nálezu denáru Boleslava III. k otázce polohy a vzniku kostelů sv. Václava a Martina ve Staré Plzni. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 205–215.

Article
Bielich, Mário. Správa o archeologickom výskume Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach (okres Topoľčany) v rokoch 2016–2019. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 233–252.

Article
Vích, David. Příspěvek k poznání historie hradu u Boršova na Moravskotřebovsku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 347–361.

Article
Vágner, Michal, Škvrňák, Jan, Dresler, Petr. Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 93–121.