Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 2020, roč. 45, č. 1. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 28

Článek
Slavíček, Karel, Petřík, Jan, Španihel, Samuel. Archeometrické studium raně novověké keramiky ze severozápadního Slovenska (Žilina, Budatín a Lietava). Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 405–428.

Článek
Varhaník, Jiří. Osmdesát pět let Bořivoje Nechvátala. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 505–514.

Článek
Zkratky. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 516–520.

Článek
Luz, Rastislav, Pašteka, Roman, Kušnirák, David, Šimonová, Barbora. Zaniknuté stavby v areáli farského kostola vo Svätom Jure : (výsledky geofyzikálneho a archívneho výskumu). Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 217–231.

Článek
Bravermanová, Milena, Březinová, Helena, Bureš Víchová, Jana. Textilie z tumby sv. Václava. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 293–327.

Článek
Trojánková, Olga, Kovačiková, Lenka, Frolík, Jan, Starec, Petr, Čiháková, Jarmila. Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 167–183.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Zvony, zvonice a zvonkohra na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 279–291.

Článek
Drnovský, Pavel, Milo, Peter, Tencer, Tomáš. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 123–139.

Článek
Hlubek, Lukáš. Nové nálezy kadlubů a přechodného pozitivu určeného k výrobě kachlů z Loštic (okres Šumperk). Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 431–443.

Článek
Nechvátal, Bořivoj, Sommer, Petr. Sté výročí narození PhDr. Květy Reichertové, CSc. (1921–2004). Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 511–512.

Článek
Frolík, Jan, Kozáková, Romana, Musil, Jan, Vaďurová, Kateřina. Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 445–481.

Článek
Hasil, Jan, Profantová, Naďa, Levá, Kateřina. Kovové artefakty jako klíč ke krajině a společnosti předpřemyslovských Čech. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 7–42.

Článek
Janovská, Viktorie, Klír, Tomáš. Nedestruktivní výzkum zaniklé Havraně (okres Nymburk) : příspěvek k podobě raně středověkých center nižšího řádu. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 67–91.

Článek
Gabriel, František. Tři artefakty úštěckého hradu a problémy jejich interpretace. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 329–345.

Článek
Sommer, Petr. JUDr. Milan Princ (25.10.1926 – 15.4.2016). Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 513–514.

Článek
Orna, Jiří, Dudková, Veronika. Přínos nálezu denáru Boleslava III. k otázce polohy a vzniku kostelů sv. Václava a Martina ve Staré Plzni. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 205–215.

Článek
Bielich, Mário. Správa o archeologickom výskume Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach (okres Topoľčany) v rokoch 2016–2019. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 233–252.

Článek
Vích, David. Příspěvek k poznání historie hradu u Boršova na Moravskotřebovsku. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 347–361.

Článek
Vágner, Michal, Škvrňák, Jan, Dresler, Petr. Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 93–121.