Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1994, vol. 43, iss. G36. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 5 of 5

Article
Mareš, Petr. Konsensuální přístup k definici chudoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, vol. 43, iss. G36, pp. 7–22.

Article
Volek, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michela Foucaulta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, vol. 43, iss. G36, pp. 47–73.

Article
Keller, Jan. Randall Collins - sociologie mezi tradicí a perspektivou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, vol. 43, iss. G36, pp. 75–90.

Article
Musil, Libor. Chudoba a československý stát mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, vol. 43, iss. G36, pp. 23–45.

Article
Marada, Radim. Liberální demokracie a etika diskursu - o jednom pokusu o rekonstrukci ideje občanské společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, vol. 43, iss. G36, pp. 91–112.