Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1994, roč. 43, č. G36. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5

Článek
Mareš, Petr. Konsensuální přístup k definici chudoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 7–22.

Článek
Volek, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michela Foucaulta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 47–73.

Článek
Keller, Jan. Randall Collins - sociologie mezi tradicí a perspektivou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 75–90.

Článek
Musil, Libor. Chudoba a československý stát mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 23–45.

Článek
Marada, Radim. Liberální demokracie a etika diskursu - o jednom pokusu o rekonstrukci ideje občanské společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 91–112.