Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1958, vol. 7, iss. G2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Article
Setinský, Jiří. K otázce teorie krize v české buržoasní politické ekonomii před 1. světovou válkou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 5–21.

Article
Smrčka, Walter. O základních znacích propagandy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 32–40.

Article
Sus, Oleg. [Niebling, Georg. Kunstbetrachtung und Kunstentwicklung: Kunstsoziologische Grundbegriffe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 106–107.

Article
Kirš, Zdeněk. Ekonomická problematika Věstníku moskevské university. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 89–93.

Article
Hozman, Karel. K diskusi o úloze praxe v procesu poznání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 83–88.

Article
Novozámský, Jiří. Základy analysy kapitalistické výroby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 95–96.

Article
Cetl, Jiří. Nové sovětské vydání Mehringova životopisu Karla Marxe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 107–108.

Article
Riedel, Gustav. K definici pojmu inteligence. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 41–53.

Article
Šabata, Jaroslav. O jedné nové koncepci vědeckého socialismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 61–67.

Article
Šrůtka, Jan. Pojem životní úrovně a její nejdůležitější ukazatelé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 22–31.

Article
Kirš, Zdeněk. [Blažek, Miroslav. Hospodářský zeměpis Československa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 108–110.

Article
Řiháček, Vítězslav. Historie a úkoly sovětského obchodu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 93–95.

Article
Dvořák, Alois. O lidové demokracii v Československu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 104–105.

Article
Řiháček, Vítězslav. Některé otázky kategorií produktivity a intensity práce a jejich vzájemného vztahu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 97–99.

Article
Tošenovský, Ludvík. Na cestě za pravdou v gnoseologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 68–82.

Article
Kříž, Karel. Příspěvek k diskusi o zákonu hodnoty a problému tvorby cen v SSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 99–104.

Article
Vodseďálek, Živan. Mechanistický materialismus a biologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 54–60.