Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1958, roč. 7, č. G2. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17

Článek
Setinský, Jiří. K otázce teorie krize v české buržoasní politické ekonomii před 1. světovou válkou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 5–21.

Článek
Smrčka, Walter. O základních znacích propagandy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 32–40.

Článek
Sus, Oleg. [Niebling, Georg. Kunstbetrachtung und Kunstentwicklung: Kunstsoziologische Grundbegriffe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 106–107.

Článek
Kirš, Zdeněk. Ekonomická problematika Věstníku moskevské university. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 89–93.

Článek
Hozman, Karel. K diskusi o úloze praxe v procesu poznání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 83–88.

Článek
Novozámský, Jiří. Základy analysy kapitalistické výroby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 95–96.

Článek
Cetl, Jiří. Nové sovětské vydání Mehringova životopisu Karla Marxe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 107–108.

Článek
Riedel, Gustav. K definici pojmu inteligence. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 41–53.

Článek
Šabata, Jaroslav. O jedné nové koncepci vědeckého socialismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 61–67.

Článek
Šrůtka, Jan. Pojem životní úrovně a její nejdůležitější ukazatelé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 22–31.

Článek
Kirš, Zdeněk. [Blažek, Miroslav. Hospodářský zeměpis Československa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 108–110.

Článek
Řiháček, Vítězslav. Historie a úkoly sovětského obchodu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 93–95.

Článek
Dvořák, Alois. O lidové demokracii v Československu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 104–105.

Článek
Řiháček, Vítězslav. Některé otázky kategorií produktivity a intensity práce a jejich vzájemného vztahu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 97–99.

Článek
Tošenovský, Ludvík. Na cestě za pravdou v gnoseologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 68–82.

Článek
Kříž, Karel. Příspěvek k diskusi o zákonu hodnoty a problému tvorby cen v SSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 99–104.

Článek
Vodseďálek, Živan. Mechanistický materialismus a biologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 54–60.