Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 12 of 12

Article
Solař, Josef. K sociologii politických stran : předběžné poznámky : přednáška v brněnské odbočce Sociologické společnosti 11. ledna 1990. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 7–14.

Article
Možný, Ivo. The catch in the functional analysis of the family. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 27–39.

Article
Pácl, Pavel. Polemicky k empirickým výzkumům tzv. hodnotových orientací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 91–97.

Article
Spěšná, Daniela. Konflikt mateřské a profesní role ženy : inter-role konflikt nebo intra-role konflikt?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 86–91.

Article
Keller, Jan. [Azimi, Vida. Un modèle administratif de l'ancien régime: les commis de la Ferme générale et de la Régie générale des aides]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 101–102.

Article
Nerudová, Liliana. Role otce v rodině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 41–50.

Article
Střítecký, Jaroslav. Spor o postmodernismus a otázka sociální racionality. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 67–84.

Article
Keller, Jan. Makrosociální souvislosti krize rodiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 15–26.

Article
Musil, Libor. [Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 99–100.

Article
Nerudová, Liliana. [Alberdi, Inés; Escario, Pilar. Estudio sociológico sobre las viudas en España]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 102–104.

Article
Pácl, Pavel. Josef Solař sedmdesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 85–86.

Article
Rabušic, Ladislav. K některým proměnám manželství a rodiny v současných západních společnostech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 51–66.