Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1989-1990, roč. 38-39, č. G33. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12

Článek
Solař, Josef. K sociologii politických stran : předběžné poznámky : přednáška v brněnské odbočce Sociologické společnosti 11. ledna 1990. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 7–14.

Článek
Možný, Ivo. The catch in the functional analysis of the family. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 27–39.

Článek
Pácl, Pavel. Polemicky k empirickým výzkumům tzv. hodnotových orientací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 91–97.

Článek
Spěšná, Daniela. Konflikt mateřské a profesní role ženy : inter-role konflikt nebo intra-role konflikt?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 86–91.

Článek
Keller, Jan. [Azimi, Vida. Un modèle administratif de l'ancien régime: les commis de la Ferme générale et de la Régie générale des aides]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 101–102.

Článek
Nerudová, Liliana. Role otce v rodině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 41–50.

Článek
Střítecký, Jaroslav. Spor o postmodernismus a otázka sociální racionality. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 67–84.

Článek
Keller, Jan. Makrosociální souvislosti krize rodiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 15–26.

Článek
Musil, Libor. [Librová, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 99–100.

Článek
Nerudová, Liliana. [Alberdi, Inés; Escario, Pilar. Estudio sociológico sobre las viudas en España]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 102–104.

Článek
Pácl, Pavel. Josef Solař sedmdesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 85–86.

Článek
Rabušic, Ladislav. K některým proměnám manželství a rodiny v současných západních společnostech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19891990, roč. 38-39, č. G33, s. 51–66.