Advanced search

Searching in title Musicologica Brunensia 2017, vol. 52, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 20 of 20

Article
Slouka, Petr. Johann Heinrich Schmelzer's serenata for the celebrations of Maria Antonia Habsburg's birthday. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 243–251.

Article
Lukeš, Miroslav. Erhaltenen Musikinstrumente aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Kvasice im Hinblick auf museale Sammlungen in Wien und Brünn. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 253–263.

Article
Štědroň, Miloš. Versuch über Fukač. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 11–19.

Article
Kozel, David. Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 157–167.

Article
Šmídová Turchichová, Magdalena. Repertoár staré hudby v pražském koncertním životě druhé poloviny 19. století. Vybrané koncertní produkce a jejich reflexe v dobovém tisku. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 201–216.

Article
Štědroňská, Markéta. August Wilhelm Ambros und Eduard Hanslick in Wien: das Schlusskapitel einer musikästhetischen Kontroverse. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 71–83.

Article
Čolović, Sofija. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně v období 1966–1976. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 57–69.

Article
Mohammad, Iyad Abdelhafeez. Compositional technique and phenomenological categories of perception in the Passacaglia of Shostakovich's Symphony No. 8. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 95–108.

Article
Zahrádka, Jiří. Utajená skladba Janáčkova politického vzdoru : ke genezi a recepci "slovanské rapsodie" Taras Bulba. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 169–185.

Article
Macek, Petr. Music lexicographer Jiří Fukač and the Brno School of Music Lexicography. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 43–48.

Article
Tesař, Stanislav. Fukačův příspěvek k helfertovskému konceptu intelektualizace hudební výchovy. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 5–9.

Article
Černá, Zuzana. Antonio Bioni and his compositions preserved in Kroměříž archive. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 217–242.

Article
Urniežius, Rytis. The possibilities of transcribing orchestral works subject to essentiality of their original orchestration. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 85–93.

Article
Hruška, Viktor. Profil nátrubkového nástroje z pohledu organologické systematiky založené na akustických vlastnostech. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 141–156.

Article
Spurný, Lubomír, Fančal, Petr. Hudba a interpretace : k otázkám analýzy hudebního výkonu. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 109–120.

Article
Haas, Petr. The language of the assistant and the language of the creator : selected aspects of computer assisted composition. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 121–139.

Article
Perutková, Jana. Fukačovy výzkumy v oblasti staré hudby jako inspirace pro dnešek. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 27–41.

Article
Pantůček, Viktor. … ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... : metainspirace Jiřím Fukačem. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 49–56.