Advanced search

Searching in title Sacra 2011, vol. 9, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Vinklát, Marek. Půlroční studium na Universität Bayreuth. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 87–88.

Article
Cigán, Jakub. Pamäť a náboženská afiliácia : o čom nám hovoria spomienky konvertitu?. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 34–53.

Article
Obsah. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 3.

Article
Kaše, Vojtěch. Kam se poděla ryba? : dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 5–21.

Article
Horák, Pavel. [Zbavitel, Dušan, ed. Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě]. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 93–95.

Article
Masláková, Magdaléna, Blahutová, Katarína. Religionistický komiks. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 104.

Article
Čermín, František. Zpráva z konference Sociologie náboženství v datech (Plzeň, 31. března 2011). Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 76–77.

Article
Masláková, Magdaléna, Glomb, Tomáš. Konference ISORECEA, Brno, 16.–18. prosinec 2010. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 74–75.

Article
Koubková, Evelyne. 10. ročník česko-slovenského kola Studentské vědecké konference v Telči (24.–26. 5. 2011). Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 81–83.

Article
Sedláček, Tibor. [Prosecký, Jiří, ed. Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu]. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 96–99.

Article
Lane, Justin E.. Cognition in context : new approaches to new Islamist movements in the Middle East. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 22–33.

Article
Vrzal, Miroslav. Kritika konceptu New Age: New Age jako spiritualita, nebo lidové náboženství?. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 54–64.

Article
Klocová, Eva. Úvodník. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 4.

Article
Březinová, Hana. Výběr z nově vyšlých titulů. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 100–103.

Article
Front matter. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. .

Article
Hásová, Hana. Religionistická exkurze 2011. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 78–80.

Article
Svačinková, Radka. O mém studijním pobytu na University of Toronto v Kanadě. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 89–92.

Article
Kvíčalová, Anna. Studium religionistiky v Amsterdamu : Erasmus 2011. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 84–86.

Article
Beláňová, Andrea. Hra s mytémy : aplikace Lévi-Straussovy strukturální analýzy na japonský mýtus o zmizení slunce. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 65–73.