Advanced search

Searching in title Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 58

Chapter
Obsah. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 3.

Chapter
Zkratky. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 189.

Chapter
Belcredi, Ludvík. Stavební podoba jádra hradu Skály. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 6–38.

Chapter
Nývltová Fišáková, Miriam. Zvířecí osteologický materiál z hradu Skály (horní hrad). In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 47–57.

Chapter
Unger, Josef. Slovo úvodem. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 4.

Chapter
Back matter. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. .

Chapter
Front matter. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. .

Chapter
Měchurová, Zdeňka. K archeologii na Slezskoostravském hradě. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 75–88.

Chapter
Papajík, David. Hrady a šlechtické predikáty a jejich záměny v pramenech i historiografii. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 122–126.

Chapter
Čermák, Martin. Rehabilitace a možnost využití nosislavské tvrze. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 111–116.

Chapter
Mlíkovský, Jiří. Kosti ptáků z části "horní hrad" středověkého hradu Skály ve Žďárských vrších na Moravě (15. století). In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 58–60.

Chapter
Šimeček, Pavel. Zrození hradu : k technologii počáteční fáze nedokončeného hradu u Újezdu u Kunštátu. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 117–121.

Chapter
Plaček, Miroslav. Podoba jádra hradu Skály v kontextu soudobé hradní produkce. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 39–46.

Chapter
Seznam zkratek. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 231.

Chapter
Seznam autorů. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 232.

Chapter
Obsah. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 5.

Chapter
Macháček, Jiří. Pohansko u Břeclavi po roce 1990 : příspěvek ke čtyřicátému výročí zahájení archeologických výzkumů. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 9–19.

Chapter
Menoušková, Dana. Hradisko sv. Klimenta. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 159–184.

Chapter
Frolíková, Drahomíra. Keramika z Uherského Hradiště - technologický vývoj v 9. století. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 207–216.

Chapter
Staňa, Čeněk. Osobitost velkomoravských šperků z Břeclavi-Pohanska. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 91–109.

Chapter
Měřínský, Zdeněk. Hradisko Břeclav-Pohansko a počátky Břeclavského hradu. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 71–90.

Chapter
Rajchl, Rostislav. Astronomické prvky v orientaci pohřebiště Břeclav-Pohansko. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 127–132.

Chapter
Galuška, Luděk. Neznámé slovanské pohřebiště u Vranovic (okr. Břeclav) a jediné nálezy z něj pocházející. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 185–197.

Chapter
Vignatiová, Jana, Klanicová, Evženie. Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na jižním předhradí Pohanská u Břeclavi v letech 1991-1994. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 21–30.

Chapter
Macháček, Jiří. Zpráva o archeologickém výzkumu Břeclav-Líbivá 1995-1998. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 39–62.