Variantní řešení konstrukce rohového kachle

Title: Variantní řešení konstrukce rohového kachle
Variant title:
  • Variant corner tiles
  • Alternative Konstruktionslösungen einer Eckkachel
Source document: Loskotová, Irena. Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. Měřínský, Zdeněk (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 53-60
Extent
53-60
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Patrně z jedné třebíčské pozdně středověké dílny pocházejí torza tří rohových komorových kachlů s různou reliéfní výzdobou i místy nálezu. Spojuje je neobvyklý způsob konstrukce a shodná úprava nároží.
Fragments of three corner tiles with various relief decorations, found in different places, probably come from a single late-mediaeval workshop in Třebíč. They share an unusual manner of construction and an identical approach to corners.