Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 31

Article
Míčová, Pavlína. Problematika dvojnictví ve filmu Peppermint frappé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2002, vol. 1, iss. O1, pp. 55–64.

Article
Szczepanik, Petr. Intermedialita a (inter)mediální reflexivita v současném filmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2002, vol. 1, iss. O1, pp. 7–17.

Article
Front matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2002, vol. 1, iss. O1, pp. .

Article
Seznam oborových prací (od roku 1993). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2002, vol. 1, iss. O1, pp. 83.

Article
Obsah - Contents - Inhalt. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2002, vol. 1, iss. O1, pp. 87.

Article
Voráč, Jiří. Cutterova cesta : film noir podle Ivana Passera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2002, vol. 1, iss. O1, pp. 65–76.

Article
Back matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2002, vol. 1, iss. O1, pp. .

Article
Viceníková, Dora. Polámané květy : k postavám melodramatu němého filmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2002, vol. 1, iss. O1, pp. 41–54.

Article
Skopal, Pavel. Úvod: lokální dějiny, město a mediální sítě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 5–10.

Article
Szczepanik, Petr. Mediální výstavba "ideálního průmyslového města" : síť médií v Baťově Zlíně 30. let. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 23–66.

Article
Skopal, Pavel. Dějiny brněnských kin amatérského historika Václava Nováka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 191–195.

Article
Česálková, Lucie. Filmuji sny. Sny rostliny Amicie! : téma vědecké kinematografie v nerealizovaném scénáři fikčního filmu Vladimíra Úlehly Amicia: zločin a věda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 179–190.

Article
Skopal, Pavel. Rozhlasový rozhovor s brněnským promítačem Františkem Pevným. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 229–233.

Article
Trnková, Petra. Technický obraz na malířských štaflích : příspěvek k historii brněnské fotografie počátku 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 67–93.

Article
Marhoulová, Zuzana. František Kalivoda jako filmový kritik a redaktor. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 127–151.

Article
Paalman, Floris. Město jako kinematografická síť. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 11–22.

Article
Front matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. .

Article
Novák, Václav. Historie brněnských kinematografů : kočovné kinematografy : kočovná kina hostující v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 197–227.

Article
Back matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. .

Article
Kupková, Marika. Filmové plakáty Antonína Jera : ze sbírek Moravské galerie v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 235–245.

Article
Vogelová, Pavlína. Vědecký svět fotografie a filmu profesora Jaroslava Boučka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 153–178.

Article
Obsah - Contents. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 247–248.

Article
Gajdošíková, Iva. Avantgarda jako kritika, akce a politika : politická orientace brněnské avantgardy - její projevy a důsledky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2005, vol. 2, iss. O2, pp. 95–126.

Article
Úvodem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2002, vol. 1, iss. O1, pp. 5.

Article
Skopal, Pavel. Texty a kontexty sémiopragmatiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická. 2002, vol. 1, iss. O1, pp. 19–27.