O2

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. O, Řada filmologická
Year: 2005
Volume: 2
Issue: O2
Issue title
Kinematografie a město : studie z dějin lokální filmové kultury
Publication year
2005
ISSN
1214-0414
ISBN
80-210-3913-2
Topic