Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1990-1992, vol. 39-41. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 23 of 23

Article
Kudělka, Zdeněk. [Lorenz, Hellmut. Domenico Martinelli und die österreichische Barockarchitektur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 219–223.

Article
Obrazová část. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. .

Article
Seznam ilustrací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 225–227.

Article
Bakoš, Ján. Epistemologický obrat na ceste historika umenia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 7–20.

Article
Patočka, Jan. Prostor a jeho problematika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 33–69.

Article
Rizzi, Wilhelm Georg. Ein Hochaltarentwurf für Mährisch Trübau von Vincenzo Fanti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 205–207.

Article
Sedlář, Jaroslav. Sochař Nunzio Di Stefano. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 214–216.

Article
Vybíral, Jindřich. Mladá léta Leopolda Bauera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 133–147.

Article
Kroupa, Jiří. Osvícenství a jeho protipól : poznámky k námětům skic Josefa Winterhaldera ml.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 117–131.

Article
Sedlář, Jaroslav. Krajinomalba jako projev hledání domova : přirozený názor na svět v italském renesančním malířství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 163–177.

Article
Kroupa, Jiří. Umělecká výzdoba brněnského salónu na konci 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 207–210.

Article
Richter, Václav. Farní kostel sv. Jana Křtitele v Urbanově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 71–86.

Article
Chamonikolasová, Kaliopi. Olivetská hora v Modřicích u Brna : poznámky k revizi názorů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 95–104.

Article
Kudělka, Zdeněk. Metodologický přínos Václava Richtra. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 21–31.

Article
Krsek, Ivo. Olomoucká léta profesora Václava Richtera (1946-1955). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 210–214.

Article
Konečný, Lubomír Jan. Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 216–218.

Article
Krčálová, Lenka. K historii a autorství paláce Morava v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 149–162.

Article
Sehnal, Jiří. Malíři františkánského konventu v Olomouci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 204–205.

Article
Zemina, Jaromír. Závěrečný projev. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 179–181.

Article
Lorenz, Hellmut. Plumenau - Austerlitz - Seelowitz : unbekannte Darstellungen mährischer Schlossbauten aus dem frühen 18. Jahrhundert. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 105–115.

Article
Kudělka, Zdeněk, Borský, Pavel, Konečný, Lubomír Jan, Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě VI. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 183–204.

Article
Hlobil, Ivo. Formální analýza tzv. Přemyslovského paláce v Olomouci a klasicizující ornamentika románského dómu v Lundu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 87–93.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná, 1990-1992, vol. 39-41, issue F34-36.