F34-36

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1990-1992
Volume: 39-41
Issue: F34-36
Publication year
1993
ISBN
80-210-0699-4
Note
  • Památce Václava Richtra
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová část
Title Document
Obrazová část PDF
Články – Articles – Aufsätze
Title Document
Epistemologický obrat na ceste historika umenia | [7]–20
Bakoš, Ján
PDF
Metodologický přínos Václava Richtra | [21]–31
Kudělka, Zdeněk
PDF
Prostor a jeho problematika | [33]–69
Patočka, Jan
PDF
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Urbanově | [71]–86
Richter, Václav
PDF
Formální analýza tzv. Přemyslovského paláce v Olomouci a klasicizující ornamentika románského dómu v Lundu | [87]–93
Hlobil, Ivo
PDF
Olivetská hora v Modřicích u Brna : poznámky k revizi názorů | [95]–104
Chamonikolasová, Kaliopi
PDF
Plumenau - Austerlitz - Seelowitz : unbekannte Darstellungen mährischer Schlossbauten aus dem frühen 18. Jahrhundert | [105]–115
Lorenz, Hellmut
PDF
Osvícenství a jeho protipól : poznámky k námětům skic Josefa Winterhaldera ml. | [117]–131
Kroupa, Jiří
PDF
Mladá léta Leopolda Bauera | [133]–147
Vybíral, Jindřich
PDF
K historii a autorství paláce Morava v Brně | [149]–162
Krčálová, Lenka
PDF
Krajinomalba jako projev hledání domova : přirozený názor na svět v italském renesančním malířství | [163]–177
Sedlář, Jaroslav
PDF
Závěrečný projev | [179]–181
Zemina, Jaromír
PDF
Materiály – Materiaux – Materialien
Title Document
Výzkum románské architektury na Moravě VI | [183]–204
Kudělka, Zdeněk; Borský, Pavel; Konečný, Lubomír Jan; Samek, Bohumil
PDF
Malíři františkánského konventu v Olomouci | 204–205
Sehnal, Jiří
PDF
Ein Hochaltarentwurf für Mährisch Trübau von Vincenzo Fanti | 205–207
Rizzi, Wilhelm Georg
PDF
Umělecká výzdoba brněnského salónu na konci 18. století | 207–210
Kroupa, Jiří
PDF
Olomoucká léta profesora Václava Richtera (1946-1955) | 210–214
Krsek, Ivo
PDF
Sochař Nunzio Di Stefano | 214–216
Sedlář, Jaroslav
PDF
Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově | 216–218
Konečný, Lubomír Jan
PDF
Recenze – Comptes rendu – Rezensionen
Title Document
[Lorenz, Hellmut. Domenico Martinelli und die österreichische Barockarchitektur] | [219]–223
Kudělka, Zdeněk
PDF
hidden section Seznam ilustrací
Title Document
Seznam ilustrací | [225]–227
PDF