Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 1980, vol. 5. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 42

Article
Skružný, Ludvík. Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských středověkých i novověkých objektech i mimo ně. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 221–242.

Article
Durdík, Tomáš. K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 259–265.

Article
Hejna, Antonín. Archeologický výzkum v areálu tvrze ve Volyni, okr. Strakonice. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 301–304.

Article
Kašička, František, Nechvátal, Bořivoj. Pražský Vyšehrad v 15. století. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 245–250.

Article
Durdík, Tomáš, Smetánka, Zdeněk. Archeologický výzkum husitských Čech. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 7–12.

Article
Měřínský, Zdeněk. Morava za husitských válek ve světle archeologických nálezů a výzkumů. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 31–68.

Article
Kordiovský, Emil. Příspěvek k metodice povrchového průzkumu zaniklých středověkých osad na brněnském Kloboucku. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 183–186.

Article
Mináč, Vladimír. Zaniknutá středověká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 209–215.

Article
Bolina, Pavel. Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho přínos pro chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 267–276.

Article
Cejnková, Dana. Archeologický výzkum starobrněnského kláštera. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 335–338.

Article
Píša, Vladimír. Ochrana archeologických památek v Praze. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 143–146.

Article
Gabriel, František, Smetana, Jan. Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 131–142.

Article
Tóthová, Štefánia. K lokalizácii "Bieleho kostola" v Holiči, okr. Senica. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 339–349.

Article
Unger, Josef. Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 383–388.

Article
Tecl, Rudolf. K problematice koncentrace středověkého osídlení na Táborsku. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 155–164.

Article
Šaurová, Dagmar. Středověká vesnice Skřípov zaniklá v husitském revolučním hnutí. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 187–191.

Article
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 453–454.

Article
Goš, Vladimír. Keramika z doby husitské na severní Moravě. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 369–374.

Article
Polla, Belo, Slivka, Michal. Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 69–103.

Article
Škabrada, Jiří. Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 329–334.

Article
Muk, Jan. Příspěvek k poznání nejstarší architektury Tábora. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 115–121.

Article
Škabrada, Jiří, Smetánka, Zdeněk. K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 353–359.

Article
Nekuda, Rostislav. Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 389–450.

Article
Huml, Václav. K zanikání sídel nižší šlechty na Táborsku v období husitského revolučního hnutí. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 283–300.

Article
Nekuda, Vladimír. Moravský venkov v době předhusitské. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 13–30.