Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 1980, roč. 5. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 42

Článek
Skružný, Ludvík. Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských středověkých i novověkých objektech i mimo ně. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 221–242.

Článek
Durdík, Tomáš. K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 259–265.

Článek
Hejna, Antonín. Archeologický výzkum v areálu tvrze ve Volyni, okr. Strakonice. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 301–304.

Článek
Kašička, František, Nechvátal, Bořivoj. Pražský Vyšehrad v 15. století. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 245–250.

Článek
Durdík, Tomáš, Smetánka, Zdeněk. Archeologický výzkum husitských Čech. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 7–12.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Morava za husitských válek ve světle archeologických nálezů a výzkumů. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 31–68.

Článek
Kordiovský, Emil. Příspěvek k metodice povrchového průzkumu zaniklých středověkých osad na brněnském Kloboucku. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 183–186.

Článek
Mináč, Vladimír. Zaniknutá středověká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 209–215.

Článek
Bolina, Pavel. Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho přínos pro chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 267–276.

Článek
Cejnková, Dana. Archeologický výzkum starobrněnského kláštera. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 335–338.

Článek
Píša, Vladimír. Ochrana archeologických památek v Praze. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 143–146.

Článek
Gabriel, František, Smetana, Jan. Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 131–142.

Článek
Tóthová, Štefánia. K lokalizácii "Bieleho kostola" v Holiči, okr. Senica. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 339–349.

Článek
Unger, Josef. Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 383–388.

Článek
Tecl, Rudolf. K problematice koncentrace středověkého osídlení na Táborsku. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 155–164.

Článek
Šaurová, Dagmar. Středověká vesnice Skřípov zaniklá v husitském revolučním hnutí. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 187–191.

Článek
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 453–454.

Článek
Goš, Vladimír. Keramika z doby husitské na severní Moravě. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 369–374.

Článek
Polla, Belo, Slivka, Michal. Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 69–103.

Článek
Škabrada, Jiří. Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 329–334.

Článek
Muk, Jan. Příspěvek k poznání nejstarší architektury Tábora. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 115–121.

Článek
Škabrada, Jiří, Smetánka, Zdeněk. K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 353–359.

Článek
Nekuda, Rostislav. Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 389–450.

Článek
Huml, Václav. K zanikání sídel nižší šlechty na Táborsku v období husitského revolučního hnutí. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 283–300.

Článek
Nekuda, Vladimír. Moravský venkov v době předhusitské. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 13–30.