Advanced search

Searching in title Archaeologia historica. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 2162

Article
Slavíček, Karel, Petřík, Jan, Španihel, Samuel. Archeometrické studium raně novověké keramiky ze severozápadního Slovenska (Žilina, Budatín a Lietava). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 405–428.

Article
Varhaník, Jiří. Osmdesát pět let Bořivoje Nechvátala. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 505–514.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 516–520.

Article
Luz, Rastislav, Pašteka, Roman, Kušnirák, David, Šimonová, Barbora. Zaniknuté stavby v areáli farského kostola vo Svätom Jure : (výsledky geofyzikálneho a archívneho výskumu). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 217–231.

Article
Bravermanová, Milena, Březinová, Helena, Bureš Víchová, Jana. Textilie z tumby sv. Václava. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 293–327.

Article
Trojánková, Olga, Kovačiková, Lenka, Frolík, Jan, Starec, Petr, Čiháková, Jarmila. Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 167–183.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Zvony, zvonice a zvonkohra na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 279–291.

Article
Drnovský, Pavel, Milo, Peter, Tencer, Tomáš. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 123–139.

Article
Goš, Vladimír, Karel, Jiří. Tvrz v Rýmařově (okr. Bruntál). Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 225–232.

Article
Měřínský, Zdeněk. Mezinárodní sympozium k 555. výročí přijetí basilejských kompaktát. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 472.

Article
Štefanovičová, Tatiana. Symposium Podunajské mestá — Städte im Donauraum. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 470–471.

Article
Moździoch, Sławomir. Rozplanowanie i zabudowa wczesnośredniowiecznego grodu w Bytomiu Odrazańskim na Slasku. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 263–270.

Article
Frolec, Václav. Dva světy : Ke genezi středověké návsi. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 305–326.

Article
Měchurová, Zdeňka. Konference "Brno před rokem 1243" v Brně. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 469–470.

Article
Měřínský, Zdeněk. Český stát na přelomu 12. a 13. století. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 469.

Article
Kouřil, Pavel. Sídelní komplex Štandl-Lipina u Frýdku-Místku. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 233–243.

Article
Sommer, Petr. O smyslu historické práce. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 9–12.

Article
Frolík, Jan, Sigl, Jiří. Poznámky k importům v Chrudimi a Hradci Králové. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 429–434.

Article
Kubů, František, Zavřel, Petr. Terénní průzkum starých komunikací na příkladu Zlaté stezky. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 35–[57].

Article
Ševčíková, Zuzana. Niekoľko nových poznatkov k urbanistickému vývoju Dolného mesta Nitra. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 379–387.