Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 2162

Článek
Unger, Josef. [Meyer, Werner a kol. "Heidenhüttli": 25 Jahre archäologische Wüstungsforschung im schweizerischen Alpenraum]. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 472.

Článek
UNTITLED. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. .

Článek
Plaček, Miroslav. [Andronic, Alexandru. Iaşii: pînă la mijlocul secolului al XVII-lea: geneză şi evoluţie]. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 394.

Článek
Nekuda, Vladimír. [Siedlungsforschung: Archäologie, Geschichte, Geographie. Band 10, 1992]. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 465.

Článek
Kopták, Tomáš. K sedemdesiatym narodeninám Michala Slivku. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 477–484.

Článek
Tomášek, Martin. 50. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 486–490.

Článek
Novák, David. Současné otázky evropské kastelologie a jejich reflexe v českém prostředí. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 7–27.

Článek
Hobl, Luboš, Kodera, Pavel. Hrad Vrtba a jeho hospodářské zázemí. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 65–87.

Článek
Čapek, Ladislav, Menšík, Petr. Raně středověká keramika z Hradiště Kněží Hora u Katovic (okres Strakonice). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 357–381.

Článek
Nový, Petr. Pozůstatky montánní činnosti spojené s prospekcí ložiska zlata v místech zaniklého středověkého městečka. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 443–457.

Článek
Frolík, Jan, Musil, Jan, Stránská, Petra. Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 205–223.

Článek
Drnovský, Pavel, Hejhal, Petr, Rytíř, Ladislav. Polní opevnění u Jaroměře za války o bavorské dědictví (1778–1779) : obrana strategického prostoru na soutoku Labe, Metuje a Úpy před stavbou pevnosti Ples/Josefov. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 185–203.

Článek
Španihel, Samuel, Matyáš, Jan, Štětina, Jan, Valoušková, Kamila, Havlíček, Zdeněk, Langová, Lucie, Novotná, Ivana. Klášter řádu Nejsvětější Trojice na vykupování otroků v Zašové. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 245–267.

Článek
Těsnohlídková, Kateřina, Slavíček, Karel, Všianský, Dalibor. Keramický soubor z trati Ohrada u hradu Lichnice. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 383–419.

Článek
Bolina, Pavel. Nedostavěný hrad na Hradisku (okres Blansko) ve světle výzkumu starých cest v okolí Svitávky. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 89–111.

Článek
Novák, David. Dvory, dvorce nebo sídla – k otázce sociálního vymezení elit ve středověku. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 125–149.

Článek
Vích, David. Hrad Zítkov u Chocně ve světle archeologických nálezů. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 29–63.

Článek
Neumann, Martin. Doklady o rybničnom hospodárstve na červenokamenskom panstve. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 421–441.

Článek
Bravermanová, Milena, Březinová, Helena, Voda, Petr. Nová rekonstrukce pohřebního oděvu Rudolfa I. (IV.) Habsburského, zvaného Kaše. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 459–475.

Článek
Zkratky. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 491–495.

Článek
Orna, Jiří, Šneberger, Jiří, Omelka, Martin, Řebounová, Otakara, Pilná, Veronika. Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 225–243.

Článek
Čapek, Ladislav, Preusz, Michal. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 313–355.

Článek
Dresler, Petr, Milo, Peter, Tencer, Tomáš, Vágner, Michal, Dejmal, Miroslav. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 269–287.

Článek
Preusz, Michal. Historicko-archeologický výzkum doby třicetileté války (1618–1648) : současný stav studia a perspektivy. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 151–183.