Poloha kongruentních posesívních zájmen v staroslověnštině

Title: Poloha kongruentních posesívních zájmen v staroslověnštině
Variant title:
  • Позиция согласованных притяжательных местоимений в старославянском тексте
    • Pozicija soglasovannych pritjažatel'nych mestoimenij v staroslavjanskom tekste
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. [197]-204
Extent
[197]-204
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.