A27

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1979
Volume: 28
Issue: A27
Publication year
1979
Title Document
Arnošt Lamprecht šedesátiletý | [8]–10
Večerka, Radoslav
PDF
Title Document
Soupis prací Arnošta Lamprechta | [11]–16
Šlosar, Dušan; Rusínová, Zdenka
PDF
Title Document
Arnošt Lamprecht - nomen omen? | [17]–20
Kopečný, František
PDF
Title Document
Jak klasifikovat jazyky? | [21]–33
Erhart, Adolf
PDF
Title Document
Cesta k rekonstrukci nostratického slovníku a gramatiky | [35]–43
Čejka, Mirek
PDF
Title Document
O mentální funkci jazyka a asymetrické povaze znaku | [45]–54
Romportl, Simeon
PDF
Title Document
K vývoji obsahové stránky slov u dítěte | [55]–60
Pačesová, Jaroslava
PDF
Title Document
Jazykové útvary při komunikativním aktu | [61]–67
Chloupek, Jan
PDF
Title Document
K šíření obecné češtiny na Moravu | [69]–75
Krčmová, Marie
PDF
Title Document
Z historie jednoho okrajového typu hanáckých nářečí | [77]–87
Michálková, Věra
PDF
Title Document
K poválečnému vývoji lašských nářečí | [89]–95
Šrámek, Rudolf
PDF
Title Document
České hláskové skupení žď | [97]–105
Mrázek, Roman
PDF
Title Document
Poznámky ke starohornoněmecké monoftongizaci a diftongizaci | [107]–112
Masařík, Zdeněk
PDF
Title Document
Labioveláry v mykénské řečtině | [113]–123
Bartoněk, Antonín
PDF
Title Document
Některé rysy vývoje slovní zásoby v městské mluvě na Moravě | [125]–130
Balhar, Jan
PDF
Title Document
K otázce lexikálního systému v slovní zásobě nářečí ve světle areální lingvistiky : (na materiálu moravskoslezském) | [131]–136
Skulina, Josef
PDF
Title Document
Etymologické poznámky k několika českým dialektismům | [137]–140
Havlová, Eva
PDF
Title Document
Historický vývoj dějových jmen v češtině | [141]–148
Šlosar, Dušan
PDF
Title Document
K tvoření deadjektivních adverbií v staré češtině | [149]–158
Rusínová, Zdenka
PDF
Title Document
K interlingvální interferenci ve slovotvorbě | [159]–163
Jiráček, Jiří
PDF
Title Document
Imperativní postoje a imperativ | [165]–174
Grepl, Miroslav
PDF
Title Document
K otázce klasifikace struktur s propozičním participantem | [175]–184
Karlík, Petr
PDF
Title Document
Úvaha o Ertlově pojetí českého slovního pořádku | [185]–196
Firbas, Jan
PDF
Title Document
Poloha kongruentních posesívních zájmen v staroslověnštině | [197]–204
Večerka, Radoslav
PDF
Title Document
Конструкции со значением исключения, включения и замещения в русском языке | [205]–212
Žaža, Stanislav
PDF
Title Document
Carionova Chronica v českých překladech | [213]–221
Kopecký, Milan
PDF
Title Document
Lynx - linze - ostrovid : ein kritischer Beitrag zur Ackermann- und Tkadlečekforschung | [223]–234
Zatočil, Leopold
PDF
Title Document
Návrhy J.A. Komenského na mezinárodní jazyk | [235]–242
Barandovská, Věra
PDF