[Svozilová, Naďa; Jirsová, Anna; Prouzová, Hana. Slovesa pro praxi: valenční slovník nejčastějších českých sloves]

Title: [Svozilová, Naďa; Jirsová, Anna; Prouzová, Hana. Slovesa pro praxi: valenční slovník nejčastějších českých sloves]
Author: Grepl, Miroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 219-220
Extent
219-220
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Svozilová, Naďa; Jirsová, Anna; Prouzová, Hana. Slovesa pro praxi: valenční slovník nejčastějších českých sloves. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 359 s. ISBN 80-200-0618-4.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.