Grepl, Miroslav

Name variants:

Grepl, Miroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 69.

Article
Grepl, Miroslav. [Bauer, Jaroslav. Vývoj českého souvětí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. 191–194.

Chapter
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Bibliografie. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, pp. 99–102.

Chapter
Grepl, Miroslav. Bibliografie. In: Grepl, Miroslav. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. 1967, pp. 142–145.

Chapter
Grepl, Miroslav; Chloupek, Jan. Bohemistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 22–26.

Article
Grepl, Miroslav. Citově motivované aktualizace v rovině modální stavby výpovědi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, vol. 15, iss. A14, pp. 53–67.

Chapter
Grepl, Miroslav. Die Emotional motivierte Aktualisierung in der Syntaktischen Structur [i.e. Struktur] der Aussage. In: Grepl, Miroslav. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. 1967, pp. 135–140.

Article
Grepl, Miroslav. Emoce a řeč. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, vol. 11, iss. B9, pp. 43–54.

Chapter
Grepl, Miroslav. Frázování a verš. In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, pp. 47–53.

Book

Chapter
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Grammatische Ausdrucksmittel der Hierarchisierung der semantischen Struktur des Satzes. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, pp. 95–97.

Article
Grepl, Miroslav. [Gregor, Alois. Slovník k zpěvům moravských Kopaničářů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 127–128.

Chapter
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Hierarchizace sémantické struktury věty. In: Grepl, Miroslav. , Karlík, Petr. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. 1983, pp. 29–36.

Article
Grepl, Miroslav. Imperativní postoje a imperativ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 165–174.

Chapter
Grepl, Miroslav. Jmenný rejstřík. In: Grepl, Miroslav. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. 1967, pp. 146.

Article
Grepl, Miroslav. K jazykové výstavbě umělecké prózy třicátých a čtyřicátých let 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 137–161.

Article
Grepl, Miroslav. K nedožitým sedmdesátinám Jaroslava Bauera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, vol. 43, iss. A42, pp. 131–132.

Chapter
Grepl, Miroslav. K některým metodologickým otázkám interpretace jazykových změn. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 154–158.

Article
Grepl, Miroslav. K obsahovým větám oznamovacím s kondicionálem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 141–145.

Chapter
Grepl, Miroslav. K otázce strukturního a funkčního přístupu při vymezování větných typů. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 172–174.

Article
Grepl, Miroslav; Lamprecht, Arnošt. K otázce syntaktické klasifikace slovních druhů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 31–36.

Chapter
Grepl, Miroslav. K podstatě a k povaze rozdílů mezi projevy mluvenými a psanými. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 342–345.

Chapter
Grepl, Miroslav. K podstatě modálnosti. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 23–38.

Chapter
Grepl, Miroslav. K podstatě větných typů v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 21–30.

Article
Grepl, Miroslav. K předmětu tzv. teorie promluvy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 43–52.