Zwei Bemerkungen zur germanichen Sozialterminologie

Title: Zwei Bemerkungen zur germanichen Sozialterminologie
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. [39]-43
Extent
[39]-43
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Prof. Radoslav Večerka zum 70. Geburtstag.