Vykypěl, Bohumil

Name variants:

Vykypěl, Bohumil (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 151.

Article
Vykypěl, Bohumil. Adolf Erhart (31. Mai 1926 - 11. August 2003). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 146–158.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Albrecht, Jörn. Europäischer Strukturalismus: ein Forschungsgeschichtlicher Überblick]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 249–252.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Allan, Keith, ed. The Oxford handbook of the history of linguistics]. Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 1, pp. 153–154.

Article
Vykypěl, Bohumil. Angažovaný Roman Jakobson a jeho cyrilometodějské dědictví. Linguistica Brunensia. 2019, vol. 67, iss. 1, pp. 73–79.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Benveniste, Émile. Studie z obecné lingvistiky]. Linguistica Brunensia. 2021, vol. 69, iss. 1, pp. 107.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Bermel, Neil. Linguistic authority, language ideology, and metaphor: the Czech orthography wars]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 284–285.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Běťáková, Marta Eva; Blažek, Václav. Lexicon of Baltic mythology]. Linguistica Brunensia. 2024, vol. 72, iss. 1, pp. 63–64.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Betsch, Michael. Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 196–200.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Bígl, Richard. Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování]. Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 122–123.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Boček, Vít. Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích]. Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 342.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Bühler, Karl. Theory of language: the representational function of language]. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 285–286.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Cigana, Lorenzo. Hjelmslev e la teoria delle correlazioni linguistiche]. Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 1, pp. 95–96.

Chapter
Vykypěl, Bohumil. Citovaná literatura. In: Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická. 2004, pp. 213–233.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Clancy, Steven J. The chain of being and having in Slavic]. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 298.

Article
Vykypěl, Bohumil. Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2: The Czech Lands. Part 1: A–L.. Linguistica Brunensia. 2021, vol. 69, iss. 2, pp. 90–91.

Article
Vykypěl, Bohumil. [Cooper, David L. Creating the nation: identity and aesthetics in early nineteenth-century Russia and Bohemia]. Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 261–262.

Article
Vykypěl, Bohumil. [De Bernardo Stempel, Patricia. The accents of Celtic: new light on the older and oldest stages]. Linguistica Brunensia. 2024, vol. 72, iss. 1, pp. 61–62.

Article

Article
Vykypěl, Bohumil. Der Sinn der Sprachtypologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 5–15.

Article
Vykypěl, Bohumil. Die anderen Thesen des Prager Linguistenkreises. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 287–313.

Article