[Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar]

Title: [Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 220-222
Extent
220-222
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 900 s. ISBN 86-11-14772-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.